PORTFOLIO / ANDRA PROJEKT
TIDNINGEN ELOLJIBE MAGASINCELIAKIFORUM MAGASIN FUNÄSFJÄLLENDEN NYA VÄLFÄRDENRÄDDA LIVETHANDBOK I ARBETPLATSLÄRANDESTORHUSHÅLLHEMMA HOSVÅRDFOKUSSKOLHÄLSANMIN KOMMUN ÖSTHAMMAR
PORTFOLIO / VÅRDFOKUS
Vfokus_1505_omslag

Vårdfokus, Vårdförbundets medlemstidning, kommer ut med 11 nr/år och är en viktig källa till kunskap för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.


LÄS MER OM PROJEKTET

PORTFOLIO / TIDNINGEN EL
El_314_omslag

Tidningen El är en populärtidning om energi. Den ges ut av bransch- och intresseorganisationen Svensk Energi och utkommer med 3 nr/år.


LÄS MER OM PROJEKTET