top of page

Bilkåristen

Bilkåren

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs både frivilliga till Försvarsmakten och till den civila krisberedskapen. 

Bilkårens tidning Bilkåristen utkommer 4 gånger per år. Vi på TFoD tog fram en ny form på tidningen 2017, layoutar tidningen, gör repro och renderar tryckfiler.

bottom of page