top of page

Skolhälsan

Riksföreningen för skolsköterskor

I medlemstidningen Skolhälsan publiceras aktuella artiklar om elevhälsa med medicinsk inriktning samt reportage om skolsköterskors projekt och studier.

Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Vårt uppdrag innefattar layout, digital repro, tryck, distribution och annonsförsäljning. The Factory of Design står för layouten sedan 2013 och i februari 2018 kom tidningen ut i ny form. 

bottom of page