top of page

Vårdfokus

Vårdförbundet

Vårdfokus, Vårdförbundets medlemstidning, kommer ut med 11 nr/år och är en viktig källa till kunskap för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Tidningen har en upplaga på drygt 112.000 ex.

2013 lanserades Vårdfokus i en ny form som vi på The Factory of Design stod bakom. Vi har dessutom förstärkt Vårdfokusredaktionen med layouthjälp, digital bildrepro, teknisk annonskontroll och pdf-rendering sedan 2009.

bottom of page