top of page

Hemma Hos

Bostads AB Mimer

Hemma Hos är bostadsföretaget Mimers kundtidning. I varje nummer blandas inspirerande inredningstips och reportage med matnyttig information om boende, miljö, evenemang och mycket annat.

Hemma Hos kommer ut med 4 nr/år och skickas hem till alla Mimers hyresgäster. 

The Factory of Design sköter redaktörskap, layout, digital repro, pdf-rendering, tryck och distribution av tidningen.

bottom of page