top of page

Stenkoll

Sveriges Bergmaterialindustri SBMI

SBMIs tidskrift Stenkoll ges ut vid tre tillfällen per år med ambitionen att ge läsaren fördjupning i aktuella frågor för bergmaterialindustrin. Det kan röra sig om såväl produktnyheter och arbetsplatsbesök som intervjuer med företrädare för medlemsföretag eller myndigheter. 

Stenkoll vänder sig inte bara mot SBMIs medlemmars anställda eller presumtiva medlemmar bland producenter, leverantörer, konsulter med flera utan också mot tjänstemän vid departement, myndigheter, länsstyrelser och kommuner med tillsynsansvar samt politiker och opinionsbildare.

VI på TFOD jobbar med både redaktörsskapet och layouten av tidningen och tog även fram en ny form till nummer ett 2019.

bottom of page