top of page

Oljibe

Oljibe AB

Oljibe Magasin är byggföretaget Oljibes kund- och personaltidning. Tidningen har nominerats till Svenska Publishingpriset både 2012 och 2017.

TFoD har tagit fram formen till tidningen och producerar den löpande. Vi har hand om den redaktionella produktionen, layout, repro, tryck och distribution.

Utöver tidningen har vi dessutom fått möjligheten att göra Oljibes årsredovisning sedan 2013.

Nominerade till Publishingpriset!
bottom of page